Bất động sản bán → Bán cửa hàng - ki ốt

Bán Nhà 4m x 20m có 1XX tỷ x Mặt Tiền Lê Hoàng Phái Gò Vấp TP.HCM 15/06/2024

Không có ảnh

MẶT TIỀN 4 TẦNG LÊ HOÀNG PHÁI - Ở - CHO THUÊ - KINH DOANH ĐA NGÀNH NGHỀ - Mặt tiền Lê Hoàng Phái Phường 17 Gò Vấp TP.HCM - Nhà 4 tầng 4m x 20m = 1XX tỷ x ( x gọi Em ) + Bán Nhà 4 tầng Mặt Bằng kinh do ...

Giá: 13 Tỷ   Diện tích: 79 m2   Quận huyện: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

Bán Nhà 4m x 20m có 1XX tỷ x Mặt Tiền Lê Hoàng Phái Gò Vấp TP.HCM 15/06/2024

Không có ảnh

MẶT TIỀN 4 TẦNG LÊ HOÀNG PHÁI - Ở - CHO THUÊ - KINH DOANH ĐA NGÀNH NGHỀ - Mặt tiền Lê Hoàng Phái Phường 17 Gò Vấp TP.HCM - Nhà 4 tầng 4m x 20m = 1XX tỷ x ( x gọi Em ) + Bán Nhà 4 tầng Mặt Bằng kinh do ...

Giá: 13 Tỷ   Diện tích: 79 m2   Quận huyện: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

Vip - 138m2 Mặt Tiền Phạm Văn Chiêu có 14 tỷ x Gò Vấp Tp.HCM 15/06/2024

Không có ảnh

PHÂN KHÚC MẶT TIỀN KINH DOANH - TRUNG TÂM GÒ VẤP - NHÀ CHÍNH CHỦ - MT Phạm Văn Chiêu Phường 9 Gò Vấp Tp.HCM - 138m2 4,04m x 33m = 14 tỷ x ( x gọi Em ) - Nhà 1 tầng + Gác - 3PN, 2wc, bếp, mặt Tiền chủ ...

Giá: 1.4 Tỷ   Diện tích: 138 m2   Quận huyện: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

4m x 20m có 1XX tỷ x Mặt Tiền Lê Hoàng Phái Gò Vấp TP.HCM 15/06/2024

Không có ảnh

MẶT TIỀN 4 TẦNG LÊ HOÀNG PHÁI - Ở - CHO THUÊ - KINH DOANH ĐA NGÀNH NGHỀ - Mặt tiền Lê Hoàng Phái Phường 17 Gò Vấp TP.HCM - Nhà 4 tầng 4m x 20m = 1XX tỷ x ( x gọi Em ) + Bán Nhà 4 tầng Mặt Bằng kinh do ...

Giá: 13 Tỷ   Diện tích: 78 m2   Quận huyện: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

4m x 20m có 1XX tỷ x Mặt Tiền Lê Hoàng Phái Gò Vấp TP.HCM 15/06/2024

Không có ảnh

MẶT TIỀN 4 TẦNG LÊ HOÀNG PHÁI - Ở - CHO THUÊ - KINH DOANH ĐA NGÀNH NGHỀ - Mặt tiền Lê Hoàng Phái Phường 17 Gò Vấp TP.HCM - Nhà 4 tầng 4m x 20m = 1XX tỷ x ( x gọi Em ) + Bán Nhà 4 tầng Mặt Bằng kinh do ...

Giá: 13 Tỷ   Diện tích: 78 m2   Quận huyện: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

4m x 20m có 1XX tỷ x Mặt Tiền Lê Hoàng Phái Gò Vấp TP.HCM 15/06/2024

Không có ảnh

MẶT TIỀN 4 TẦNG LÊ HOÀNG PHÁI - Ở - CHO THUÊ - KINH DOANH ĐA NGÀNH NGHỀ - Mặt tiền Lê Hoàng Phái Phường 17 Gò Vấp TP.HCM - Nhà 4 tầng 4m x 20m = 1XX tỷ x ( x gọi Em ) + Bán Nhà 4 tầng Mặt Bằng kinh do ...

Giá: 13 Tỷ   Diện tích: 78 m2   Quận huyện: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

Vip - 138m2 Mặt Tiền Phạm Văn Chiêu có 14 tỷ x Gò Vấp Tp.HCM 15/06/2024

Không có ảnh

PHÂN KHÚC MẶT TIỀN KINH DOANH - TRUNG TÂM GÒ VẤP - NHÀ CHÍNH CHỦ - MT Phạm Văn Chiêu Phường 9 Gò Vấp Tp.HCM - 138m2 4,04m x 33m = 14 tỷ x ( x gọi Em ) - Nhà 1 tầng + Gác - 3PN, 2wc, bếp, mặt Tiền chủ ...

Giá: 1.4 Tỷ   Diện tích: 138 m2   Quận huyện: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

4m x 20m có 1XX tỷ x Mặt Tiền Lê Hoàng Phái Gò Vấp TP.HCM 15/06/2024

Không có ảnh

MẶT TIỀN 4 TẦNG LÊ HOÀNG PHÁI - Ở - CHO THUÊ - KINH DOANH ĐA NGÀNH NGHỀ - Mặt tiền Lê Hoàng Phái Phường 17 Gò Vấp TP.HCM - Nhà 4 tầng 4m x 20m = 1XX tỷ x ( x gọi Em ) + Bán Nhà 4 tầng Mặt Bằng kinh do ...

Giá: 13 Tỷ   Diện tích: 78 m2   Quận huyện: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

Vip - 138m2 Mặt Tiền Phạm Văn Chiêu có 14 tỷ x Gò Vấp Tp.HCM 15/06/2024

Không có ảnh

PHÂN KHÚC MẶT TIỀN KINH DOANH - TRUNG TÂM GÒ VẤP - NHÀ CHÍNH CHỦ - MT Phạm Văn Chiêu Phường 9 Gò Vấp Tp.HCM - 138m2 4,04m x 33m = 14 tỷ x ( x gọi Em ) - Nhà 1 tầng + Gác - 3PN, 2wc, bếp, mặt Tiền chủ ...

Giá: 1.4 Tỷ   Diện tích: 138 m2   Quận huyện: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

Vip - 138m2 Mặt Tiền Phạm Văn Chiêu có 14 tỷ x Gò Vấp Tp.HCM 15/06/2024

Không có ảnh

PHÂN KHÚC MẶT TIỀN KINH DOANH - TRUNG TÂM GÒ VẤP - NHÀ CHÍNH CHỦ - MT Phạm Văn Chiêu Phường 9 Gò Vấp Tp.HCM - 138m2 4,04m x 33m = 14 tỷ x ( x gọi Em ) - Nhà 1 tầng + Gác - 3PN, 2wc, bếp, mặt Tiền chủ ...

Giá: 1.4 Tỷ   Diện tích: 138 m2   Quận huyện: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

Vip - 138m2 Mặt Tiền Phạm Văn Chiêu có 14 tỷ x Gò Vấp Tp.HCM 15/06/2024

Không có ảnh

PHÂN KHÚC MẶT TIỀN KINH DOANH - TRUNG TÂM GÒ VẤP - NHÀ CHÍNH CHỦ - MT Phạm Văn Chiêu Phường 9 Gò Vấp Tp.HCM - 138m2 4,04m x 33m = 14 tỷ x ( x gọi Em ) - Nhà 1 tầng + Gác - 3PN, 2wc, bếp, mặt Tiền chủ ...

Giá: 1.4 Tỷ   Diện tích: 138 m2   Quận huyện: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

Vip - 138m2 Mặt Tiền Phạm Văn Chiêu có 14 tỷ x Gò Vấp Tp.HCM 15/06/2024

Không có ảnh

PHÂN KHÚC MẶT TIỀN KINH DOANH - TRUNG TÂM GÒ VẤP - NHÀ CHÍNH CHỦ - MT Phạm Văn Chiêu Phường 9 Gò Vấp Tp.HCM - 138m2 4,04m x 33m = 14 tỷ x ( x gọi Em ) - Nhà 1 tầng + Gác - 3PN, 2wc, bếp, mặt Tiền chủ ...

Giá: 1.4 Tỷ   Diện tích: 138 m2   Quận huyện: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

4m x 20m có 1XX tỷ x Mặt Tiền Lê Hoàng Phái Gò Vấp TP.HCM 15/06/2024

Không có ảnh

MẶT TIỀN 4 TẦNG LÊ HOÀNG PHÁI - Ở - CHO THUÊ - KINH DOANH ĐA NGÀNH NGHỀ - Mặt tiền Lê Hoàng Phái Phường 17 Gò Vấp TP.HCM - Nhà 4 tầng 4m x 20m = 1XX tỷ x ( x gọi Em ) + Bán Nhà 4 tầng Mặt Bằng kinh do ...

Giá: 13 Tỷ   Diện tích: 78 m2   Quận huyện: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

Vip - 138m2 Mặt Tiền Phạm Văn Chiêu có 14 tỷ x Gò Vấp Tp.HCM 15/06/2024

Không có ảnh

PHÂN KHÚC MẶT TIỀN KINH DOANH - TRUNG TÂM GÒ VẤP - NHÀ CHÍNH CHỦ - MT Phạm Văn Chiêu Phường 9 Gò Vấp Tp.HCM - 138m2 4,04m x 33m = 14 tỷ x ( x gọi Em ) - Nhà 1 tầng + Gác - 3PN, 2wc, bếp, mặt Tiền chủ ...

Giá: 1.4 Tỷ   Diện tích: 138 m2   Quận huyện: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

4m x 20m có 1XX tỷ x Mặt Tiền Lê Hoàng Phái Gò Vấp TP.HCM 15/06/2024

Không có ảnh

MẶT TIỀN 4 TẦNG LÊ HOÀNG PHÁI - Ở - CHO THUÊ - KINH DOANH ĐA NGÀNH NGHỀ - Mặt tiền Lê Hoàng Phái Phường 17 Gò Vấp TP.HCM - Nhà 4 tầng 4m x 20m = 1XX tỷ x ( x gọi Em ) + Bán Nhà 4 tầng Mặt Bằng kinh do ...

Giá: 13 Tỷ   Diện tích: 78 m2   Quận huyện: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

4m x 20m có 1XX tỷ x Mặt Tiền Lê Hoàng Phái Gò Vấp TP.HCM 15/06/2024

Không có ảnh

MẶT TIỀN 4 TẦNG LÊ HOÀNG PHÁI - Ở - CHO THUÊ - KINH DOANH ĐA NGÀNH NGHỀ - Mặt tiền Lê Hoàng Phái Phường 17 Gò Vấp TP.HCM - Nhà 4 tầng 4m x 20m = 1XX tỷ x ( x gọi Em ) + Bán Nhà 4 tầng Mặt Bằng kinh do ...

Giá: 13 Tỷ   Diện tích: 78 m2   Quận huyện: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

4m x 20m có 1XX tỷ x Mặt Tiền Lê Hoàng Phái Gò Vấp TP.HCM 15/06/2024

Không có ảnh

MẶT TIỀN 4 TẦNG LÊ HOÀNG PHÁI - Ở - CHO THUÊ - KINH DOANH ĐA NGÀNH NGHỀ - Mặt tiền Lê Hoàng Phái Phường 17 Gò Vấp TP.HCM - Nhà 4 tầng 4m x 20m = 1XX tỷ x ( x gọi Em ) + Bán Nhà 4 tầng Mặt Bằng kinh do ...

Giá: 13 Tỷ   Diện tích: 78 m2   Quận huyện: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

Vip - 138m2 Mặt Tiền Phạm Văn Chiêu có 14 tỷ x Gò Vấp Tp.HCM 15/06/2024

Không có ảnh

PHÂN KHÚC MẶT TIỀN KINH DOANH - TRUNG TÂM GÒ VẤP - NHÀ CHÍNH CHỦ - MT Phạm Văn Chiêu Phường 9 Gò Vấp Tp.HCM - 138m2 4,04m x 33m = 14 tỷ x ( x gọi Em ) - Nhà 1 tầng + Gác - 3PN, 2wc, bếp, mặt Tiền chủ ...

Giá: 1.4 Tỷ   Diện tích: 138 m2   Quận huyện: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

HÀNG HIẾM siêu thị mini ngang 13m 208m2 khu VIP 468 Phan Văn Trị KD đỉnh 35 tỷ 14/06/2024

Không có ảnh

HÀNG HIẾM siêu thị mini ngang 13m 208m2 khu VIP 468 Phan Văn Trị KD đỉnh 35 tỷ * Hàng cực HIẾM ngay khu VIP Quân đội 468 Phan Văn Trị, kinh doanh ĐỈNH của ĐỈNH. * Bán Siêu thị mini kinh doanh đắt khác ...

Giá: 35 Tỷ   Diện tích: 208 m2   Quận huyện: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

HẠ GIÁ SỐC 300 TRIỆU, BÁN NHANH ⇒ TÒA CĂN HỘ DÒNG TIỀN 140TR/ TH - PHỐ TÂY AN THƯỢNG 3 - 14/06/2024

Không có ảnh

HẠ GIÁ SỐC 300 TRIỆU, BÁN NHANH ⇒ TÒA CĂN HỘ DÒNG TIỀN 140TR/ TH - PHỐ TÂY AN THƯỢNG 3 - NGAY BIỂN MỸ KHÊ ♦ Toà căn hộ 90m2, ngang 5m, 8 tầng, 14 phòng, 2 mặt bằng cho thuê.• Vị trí vàng - Khu phố đi ...

Giá: 26 Tỷ   Diện tích: 90 m2   Quận huyện: Quận Ngũ Hành Sơn, Đã Nẵng

Phú Mỹ Hưng mở bán 37 căn L'arcade - Mua trực tiếp chủ đầu tư - Sở hữu lâu dài- Chiết 14/06/2024

Không có ảnh

Em Vũ Loan xin phép gửi thông tin dự án mới nhất khu Đô Thị Phú Mỹ Hưng cho Anh Chị tham khảo: KHU PHỨC HỢP L'ARCADE PHÚ MỸ HƯNG CHỈ 37 CĂN - Vị trí: Khu Thương Mại Tài Chính Phú Mỹ Hưng ( CBD Nam Sài ...

Giá: 68 Tỷ   Diện tích: 494 m2   Quận huyện: Quận 7, TP Hồ Chí Minh

MỞ BÁN NHƯNG CĂN GÓC ĐẸP NHẤT DỰ ÁN LARCADE PHÚ MỸ HƯNG, Nhận báo giá và ưu đãi 0901323786 14/06/2024

Không có ảnh

🔥Sẳn sàng mở bán ngày 15/6 💥L'ARCADE Phú Mỹ Hưng vẫn là tiềm năng số 1 so với thị trường hiện tại về dòng sản phẩm "đặc biệt-khan hiếm" dành cho giới "Siêu Giàu" 🔥Giá từ 66.5 tỷ--100 tỷ (ngay khu t ...

Giá: 68 Tỷ   Diện tích: 520 m2   Quận huyện: Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Chính chủ bán sàn thương mại tòa nhà Golden Land Huy Hoàng 275 Nguyễn Trãi 14/06/2024

Không có ảnh

Diện tích : 106m2 - Chính chủ cần bán shophouse tòa nhà Golden Land Huy Hoàng 275 Nguyễn Trãi ,Thanh Xuân. - Hiện đang có hợp đồng cho siêu thị thuê 50tr/tháng, thời hạn lâu dài , ổn định - Sổ đỏ chín ...

Giá: 13.5 Tỷ   Diện tích: 106 m2   Quận huyện: Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Mở bán dự án L'arcade Phú Mỹ Hưng trực tiếp chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng. Dự án thiết kế độc 13/06/2024

Không có ảnh

CHỦ ĐẦU TƯ PHÚ MỸ HƯNG MỞ BÁN 37 SẢN PHẨM ĐẶC BIỆT NGAY KHU THƯƠNG MẠI TÀI CHÍNH QUỐC TẾ NGÀY MỞ BÁN 15/06/2024 - GIÁ TỪ 66,5 TỶ - 102 TỶ Cơ hội duy nhất sở hữu BĐS vừa ở vừa kinh doanh từ 5 đến 6 tần ...

Giá: 66 Tỷ   Diện tích: 521 m2   Quận huyện: Quận 7, TP Hồ Chí Minh

PHÁP LÝ DỰ ÁN L'ARCADE PHÚ MỸ HƯNG - SỞ HỮU ỔN ĐỊNH LÂU DÀI . MUA GIAI ĐOẠN 1 TRỰC TIẾP 13/06/2024

Không có ảnh

PHÁP LÝ DỰ ÁN L'ARCADE PHÚ MỸ HƯNG - SỞ HỮU LÂU DÀI TRONG KHU THƯƠNG MẠI MỸ HƯNG L’ARCADE luôn “tuân thủ” các quy định pháp luật trong quá trình triển khai dự án: Thông tin niêm yết tại Sàn Giao dịch ...

Giá: 68 Tỷ   Diện tích: 521 m2   Quận huyện: Quận 7, TP Hồ Chí Minh

SANG NHANH QUÁN GÀ RÁN TẠI Phường 17, quận Bình Thạnh , HCM 13/06/2024

Không có ảnh

SANG NHANH QUÁN GÀ RÁN TẠI Phường 17, quận Bình Thạnh , HCM Diện tích 24M2 ( Rộng 3m dài 8m) Giá sang 60tr có cọc 2 tháng tiền mặt bằng Mặt bằng giá 6tr có phòng ngủ - Có 1 tủ đông 1 tủ mát 1 máy ép l ...

Giá: 60 Triệu   Diện tích: 24 m2   Quận huyện: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

SANG NHƯỢNG MẶT BẰNG TẠI Bùi Công Trừng, Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TPHCM 13/06/2024

Không có ảnh

SANG NHƯỢNG MẶT BẰNG TẠI Bùi Công Trừng, Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TPHCM Địa chỉ: 89B - Đường Bùi Công Trừng - xã Đông Thạnh - huyên Hóc môn - Tp.HCM Diện tích: 42m2 Giá sang nhượng: 24tr , trong đó ...

Giá: 24 Triệu   Diện tích: 42 m2   Quận huyện: Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh

CẦN SANG QUÁN CƠM TẤM SG. VỊ TRÍ NGAY BÊN CẠNH CHỢ. ĐÔNG ĐÚC. 13/06/2024

Không có ảnh

Cần sang quán cơm tấm sg. Vị trí ngay bên cạnh chợ. Đông đúc.Giá sang nhanh thiện chí, 69 triệu bao gồm- 3 tháng tiền nhà. Giá thuê 8 triệu /tháng. Hd 2 năm- Đầy đủ vật dụng bán sáng, trưa , chiều:- L ...

Giá: 69 Triệu   Diện tích: Không xác định   Quận huyện: Quận Hải Châu, Đã Nẵng

Cần sang lại mặt bằng giặt sấy đường Huỳnh Thiện Lộc , phường Hoà Thạnh , Tân Phú ,Hồ Chí 12/06/2024

Không có ảnh

E cần sang lại mặt bằng giặt sấy đường Huỳnh Thiện Lộc , phường Hoà Thạnh , Tân Phú ,Hồ Chí Minh . – Diện tích: Ngang 5 dài 14. – 3 giặt LG 10kg , 3 sấy electrolux 7,5kg ( mới mua sử dụng dc 6 tháng c ...

Giá: 95 Triệu   Diện tích: 70 m2   Quận huyện: Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Phú Mỹ Hưng mở bán Shophouse dự án L'arcade. Shop sở hữu lâu dài trong khu thương mại tài 12/06/2024

Không có ảnh

Phú Mỹ Hưng sắp mở bán Dự án siêu phẩm Phú Mỹ Hưng L'arcade ở Khu Thương Mại Tài Chính Quốc Tế Phú Mỹ Hưng ! "PHÚ MỸ HƯNG L'ARCADE VỊ THẾ ĐỘC TÔN & GIÁ TRỊ TRƯỜNG TỒN !" Phu ...

Giá: 66 Tỷ   Diện tích: 450 m2   Quận huyện: Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Tìm kiếm bất đống sản

Dự án nổi bật

Copyright © 2010 nhadatmuaban.net - Allright Reserved | Công ty cổ phần phát triển nhà đất
Điện thoại : 0942884288 | Email : info@nhadatmuaban.net - Website : nhadatmuaban.net