Dự án xem nhiều nhất
Nhà đất nổi bật
Bất động sản bán mới nhất

THANG MÁY -TRUNG TÂM QUẬN - 1 BƯỚC RA PHỐ - NHÀ TỰ XÂY, TỰ THIẾT KẾ CỰC ĐẸP.

Không có ảnh

DT 85m, mt 6m, 4 tầng thang máy. Giả 15 tỷ. - Vị trí trung tâm Quận Hai Bà Trưng, ngay sát ngã tư Phố Huế, Bạch Mai, Trần Khát Chân, Đại Cồ Việt. - Vài bước ra mặt phố Trần Khát Chân, bãi gửi xe ngày ...

Giá: 15 Tỷ   Diện tích: 85 m2   Quận huyện: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Hôm nay, lúc 1 giờ 46 phút

THANG MÁY -TRUNG TÂM QUẬN - 1 BƯỚC RA PHỐ - NHÀ TỰ XÂY, TỰ THIẾT KẾ CỰC ĐẸP.

Không có ảnh

DT 85m, mt 6m, 4 tầng thang máy. Giả 15 tỷ. - Vị trí trung tâm Quận Hai Bà Trưng, ngay sát ngã tư Phố Huế, Bạch Mai, Trần Khát Chân, Đại Cồ Việt. - Vài bước ra mặt phố Trần Khát Chân, bãi gửi xe ngày ...

Giá: 15 Tỷ   Diện tích: 85 m2   Quận huyện: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Hôm nay, lúc 1 giờ 46 phút

THANG MÁY -TRUNG TÂM QUẬN - 1 BƯỚC RA PHỐ - NHÀ TỰ XÂY, TỰ THIẾT KẾ CỰC ĐẸP.

Không có ảnh

DT 85m, mt 6m, 4 tầng thang máy. Giả 15 tỷ. - Vị trí trung tâm Quận Hai Bà Trưng, ngay sát ngã tư Phố Huế, Bạch Mai, Trần Khát Chân, Đại Cồ Việt. - Vài bước ra mặt phố Trần Khát Chân, bãi gửi xe ngày ...

Giá: 15 Tỷ   Diện tích: 85 m2   Quận huyện: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Hôm nay, lúc 1 giờ 46 phút

THANG MÁY -TRUNG TÂM QUẬN - 1 BƯỚC RA PHỐ - NHÀ TỰ XÂY, TỰ THIẾT KẾ CỰC ĐẸP.

Không có ảnh

DT 85m, mt 6m, 4 tầng thang máy. Giả 15 tỷ. - Vị trí trung tâm Quận Hai Bà Trưng, ngay sát ngã tư Phố Huế, Bạch Mai, Trần Khát Chân, Đại Cồ Việt. - Vài bước ra mặt phố Trần Khát Chân, bãi gửi xe ngày ...

Giá: 15 Tỷ   Diện tích: 85 m2   Quận huyện: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Hôm nay, lúc 1 giờ 46 phút

THANG MÁY -TRUNG TÂM QUẬN - 1 BƯỚC RA PHỐ - NHÀ TỰ XÂY, TỰ THIẾT KẾ CỰC ĐẸP.

Không có ảnh

DT 85m, mt 6m, 4 tầng thang máy. Giả 15 tỷ. - Vị trí trung tâm Quận Hai Bà Trưng, ngay sát ngã tư Phố Huế, Bạch Mai, Trần Khát Chân, Đại Cồ Việt. - Vài bước ra mặt phố Trần Khát Chân, bãi gửi xe ngày ...

Giá: 15 Tỷ   Diện tích: 85 m2   Quận huyện: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Hôm nay, lúc 1 giờ 46 phút

THANG MÁY -TRUNG TÂM QUẬN - 1 BƯỚC RA PHỐ - NHÀ TỰ XÂY, TỰ THIẾT KẾ CỰC ĐẸP.

Không có ảnh

DT 85m, mt 6m, 4 tầng thang máy. Giả 15 tỷ. - Vị trí trung tâm Quận Hai Bà Trưng, ngay sát ngã tư Phố Huế, Bạch Mai, Trần Khát Chân, Đại Cồ Việt. - Vài bước ra mặt phố Trần Khát Chân, bãi gửi xe ngày ...

Giá: 15 Tỷ   Diện tích: 85 m2   Quận huyện: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Hôm nay, lúc 1 giờ 46 phút

THANG MÁY -TRUNG TÂM QUẬN - 1 BƯỚC RA PHỐ - NHÀ TỰ XÂY, TỰ THIẾT KẾ CỰC ĐẸP.

Không có ảnh

DT 85m, mt 6m, 4 tầng thang máy. Giả 15 tỷ. - Vị trí trung tâm Quận Hai Bà Trưng, ngay sát ngã tư Phố Huế, Bạch Mai, Trần Khát Chân, Đại Cồ Việt. - Vài bước ra mặt phố Trần Khát Chân, bãi gửi xe ngày ...

Giá: 15 Tỷ   Diện tích: 85 m2   Quận huyện: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Hôm nay, lúc 1 giờ 46 phút

THANG MÁY -TRUNG TÂM QUẬN - 1 BƯỚC RA PHỐ - NHÀ TỰ XÂY, TỰ THIẾT KẾ CỰC ĐẸP.

Không có ảnh

DT 85m, mt 6m, 4 tầng thang máy. Giả 15 tỷ. - Vị trí trung tâm Quận Hai Bà Trưng, ngay sát ngã tư Phố Huế, Bạch Mai, Trần Khát Chân, Đại Cồ Việt. - Vài bước ra mặt phố Trần Khát Chân, bãi gửi xe ngày ...

Giá: 15 Tỷ   Diện tích: 85 m2   Quận huyện: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Hôm nay, lúc 1 giờ 46 phút

THANG MÁY -TRUNG TÂM QUẬN - 1 BƯỚC RA PHỐ - NHÀ TỰ XÂY, TỰ THIẾT KẾ CỰC ĐẸP.

Không có ảnh

DT 85m, mt 6m, 4 tầng thang máy. Giả 15 tỷ. - Vị trí trung tâm Quận Hai Bà Trưng, ngay sát ngã tư Phố Huế, Bạch Mai, Trần Khát Chân, Đại Cồ Việt. - Vài bước ra mặt phố Trần Khát Chân, bãi gửi xe ngày ...

Giá: 15 Tỷ   Diện tích: 85 m2   Quận huyện: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Hôm nay, lúc 1 giờ 46 phút

THANG MÁY -TRUNG TÂM QUẬN - 1 BƯỚC RA PHỐ - NHÀ TỰ XÂY, TỰ THIẾT KẾ CỰC ĐẸP.

Không có ảnh

DT 85m, mt 6m, 4 tầng thang máy. Giả 15 tỷ. - Vị trí trung tâm Quận Hai Bà Trưng, ngay sát ngã tư Phố Huế, Bạch Mai, Trần Khát Chân, Đại Cồ Việt. - Vài bước ra mặt phố Trần Khát Chân, bãi gửi xe ngày ...

Giá: 15 Tỷ   Diện tích: 85 m2   Quận huyện: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Hôm nay, lúc 1 giờ 46 phút

THANG MÁY -TRUNG TÂM QUẬN - 1 BƯỚC RA PHỐ - NHÀ TỰ XÂY, TỰ THIẾT KẾ CỰC ĐẸP.

Không có ảnh

DT 85m, mt 6m, 4 tầng thang máy. Giả 15 tỷ. - Vị trí trung tâm Quận Hai Bà Trưng, ngay sát ngã tư Phố Huế, Bạch Mai, Trần Khát Chân, Đại Cồ Việt. - Vài bước ra mặt phố Trần Khát Chân, bãi gửi xe ngày ...

Giá: 15 Tỷ   Diện tích: 85 m2   Quận huyện: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Hôm nay, lúc 1 giờ 46 phút

THANG MÁY -TRUNG TÂM QUẬN - 1 BƯỚC RA PHỐ - NHÀ TỰ XÂY, TỰ THIẾT KẾ CỰC ĐẸP.

Không có ảnh

DT 85m, mt 6m, 4 tầng thang máy. Giả 15 tỷ. - Vị trí trung tâm Quận Hai Bà Trưng, ngay sát ngã tư Phố Huế, Bạch Mai, Trần Khát Chân, Đại Cồ Việt. - Vài bước ra mặt phố Trần Khát Chân, bãi gửi xe ngày ...

Giá: 15 Tỷ   Diện tích: 85 m2   Quận huyện: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Hôm nay, lúc 1 giờ 46 phút

THANG MÁY -TRUNG TÂM QUẬN - 1 BƯỚC RA PHỐ - NHÀ TỰ XÂY, TỰ THIẾT KẾ CỰC ĐẸP.

Không có ảnh

DT 85m, mt 6m, 4 tầng thang máy. Giả 15 tỷ. - Vị trí trung tâm Quận Hai Bà Trưng, ngay sát ngã tư Phố Huế, Bạch Mai, Trần Khát Chân, Đại Cồ Việt. - Vài bước ra mặt phố Trần Khát Chân, bãi gửi xe ngày ...

Giá: 15 Tỷ   Diện tích: 85 m2   Quận huyện: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Hôm nay, lúc 1 giờ 46 phút

THANG MÁY -TRUNG TÂM QUẬN - 1 BƯỚC RA PHỐ - NHÀ TỰ XÂY, TỰ THIẾT KẾ CỰC ĐẸP.

Không có ảnh

DT 85m, mt 6m, 4 tầng thang máy. Giả 15 tỷ. - Vị trí trung tâm Quận Hai Bà Trưng, ngay sát ngã tư Phố Huế, Bạch Mai, Trần Khát Chân, Đại Cồ Việt. - Vài bước ra mặt phố Trần Khát Chân, bãi gửi xe ngày ...

Giá: 15 Tỷ   Diện tích: 85 m2   Quận huyện: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Hôm nay, lúc 1 giờ 46 phút

THANG MÁY -TRUNG TÂM QUẬN - 1 BƯỚC RA PHỐ - NHÀ TỰ XÂY, TỰ THIẾT KẾ CỰC ĐẸP.

Không có ảnh

DT 85m, mt 6m, 4 tầng thang máy. Giả 15 tỷ. - Vị trí trung tâm Quận Hai Bà Trưng, ngay sát ngã tư Phố Huế, Bạch Mai, Trần Khát Chân, Đại Cồ Việt. - Vài bước ra mặt phố Trần Khát Chân, bãi gửi xe ngày ...

Giá: 15 Tỷ   Diện tích: 85 m2   Quận huyện: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Hôm nay, lúc 1 giờ 46 phút

Bất động sản cho thuê mới nhất

Chính chủ cho thuê 38/32C Gò Dầu P Tân Sơn Nhì Q Tân Phú 01/03/2024

Không có ảnh

Chính chủ cho thuê 38/32C Gò Dầu P Tân Sơn Nhì Q Tân Phú Diện tích : Ngang 6m2*dài 18m : tổng 4 tầng + sân thượng DT phòng 30m2Phòng có lối đi riêng biệt .Ngoại thất: Có thang máy lên tận phòng, khóa ...

Giá: 4.5 Triệu   Diện tích: 154 m2   Quận huyện: Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

CHO THUÊ TẦNG LỬNG TOÀ NHÀ THÀNH THÁI QUẬN QUẬN 10 01/03/2024

Không có ảnh

CHO THUÊ TẦNG LỬNG TOÀ NHÀ THÀNH THÁI QUẬN QUẬN 10 Địa chỉ : Đường Thành Thái, Phường 14, Quận 10 Diện tích : Ngang 4m dài 18 m ( bao gồm tolet và lối đi ) Diện tích sử dụng : ngang 3m15 dài 12m + phầ ...

Giá: 15 Triệu   Diện tích: 72 m2   Quận huyện: Quận 10, TP Hồ Chí Minh

SANG NHƯỢNG SPA, GỘI ĐẦU DƯỠNG SINH 01/03/2024

Không có ảnh

SANG NHƯỢNG SPA, GỘI ĐẦU DƯỠNG SINH * ĐỊA CHỈ 338 CAO THẮNG, PHƯỜNG 12, QUẬN 10, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – Mình cần sang nhượng lại spa mới đẹp vào là kinh doanh luôn cho bạn nào thực sự thiện chí – Diệ ...

Giá: 40 Triệu   Diện tích: 64 m2   Quận huyện: Quận 10, TP Hồ Chí Minh

CẦN SANG NHƯỢNG TIỆM HAIR NAIL SPA TẠI VĨNH HƯNG, HOÀNG MAI, HÀ NỘI 01/03/2024

Không có ảnh

CẦN SANG NHƯỢNG TIỆM HAIR NAIL SPA TẠI VĨNH HƯNG, HOÀNG MAI, HÀ NỘI -Địa chỉ: 363 vĩnh hưng - hoàng mai- Hà Nội - Giá thuê: 10 triệu/tháng( Tiền đóng 3 tháng 1, giá điện dận, đặc biệt là không mất tiề ...

Giá: 10 Triệu   Diện tích: 0 m2   Quận huyện: Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Căn hộ cao cấp Full Nội Thất mặt tiền đường Lê Đức Thọ Gò Vấp 01/03/2024

Không có ảnh

Chủ gửi cho thuê: Căn hộ cao cấp mặt tiền Lê Đức Thọ p16 Gò Vấp có THANG MÁY Rộng 40m2 ban công siêu thoáng Full Nội thất : 2 giường 2 nệm, tủ quần áo, bàn ghế ăn, máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt, bếp, WC ...

Giá: 6.5 Triệu   Diện tích: 40 m2   Quận huyện: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

CHO THUÊ NHÀ HẼM MỚI TẠI TRUNG TÂM QUẬN 1, TPHCM 01/03/2024

Không có ảnh

CHO THUÊ NHÀ HẼM MỚI TẠI TRUNG TÂM QUẬN 1, TPHCM - Giá thuê: 7 triệu/ tháng - Diện tích: 36m2 - Nhà đẹp, thoáng mát, tầng trệt thuận tiện kinh doanh, buôn bán - Đường rộng thuận tiện đi lại, cách mt đ ...

Giá: 7 Triệu   Diện tích: 36 m2   Quận huyện: Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Chính chủ cho thuê nhà cửa hàng kinh doanh mặt phố Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội 01/03/2024

Không có ảnh

Chính chủ cho thuê nhà cửa hàng kinh doanh mặt phố Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Diện tích: 45m, mt 3,5m vỉa hè rộng có bếp , nhà vệ sinh . Mới sửa chữa lại - Giá cả 18tr/ tháng ( có thương lượng ...

Giá: 18 Triệu   Diện tích: 45 m2   Quận huyện: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

CHÍNH CHỦ CẦN Cho Thuê Mặt Bằng Tại 278 góc PHẠM NGŨ LÃO - PHƯỜNG 7 - GÒ VẤP - HCM 01/03/2024

Không có ảnh

CHÍNH CHỦ CẦN Cho Thuê Mặt Bằng Tại 278 góc PHẠM NGŨ LÃO - PHƯỜNG 7 - GÒ VẤP - HCM Diện tích: 50m2 ( 5X10) Giá thuê: 80tr/tháng lh*97675737l Kết cấu : 1 trệt, lửng, lầu. Tiện ích xung quanh đầy đủ - K ...

Giá: 80 Triệu   Diện tích: 50 m2   Quận huyện: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

PHÒNG CAO CẤP MỚI XÂY NĂM GIỮA TRUNG TÂM THÀNH PHỐ QUẬN 1 01/03/2024

Không có ảnh

PHÒNG CAO CẤP MỚI XÂY NĂM GIỮA TRUNG TÂM THÀNH PHỐ QUẬN 1 - Nội thất đầy đủ, chỉ dọn vào là ở. - Vị trí đắc địa ngay trung tâm, gần Công viên Tao Đàn, Chợ Bến Thành, siêu thị,... - Tặng cây xanh trang ...

Giá: 6 Triệu   Diện tích: 30 m2   Quận huyện: Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Cho thuê nhà gốc 2 MT 107 Vườn Chuối, phường 4 Quận 3 01/03/2024

Không có ảnh

Cho thuê nhà gốc 2 MT 107 Vườn Chuối, phường 4 Quận 3 - Diện tích: 13x17m - Cho thuê Hầm + trệt+ lửng +1 lầu, có thang máy , - Giá 90tr có thương lượng - Cọc 3 tt 1 , ký 3- 5 năm , 2 năm tăng 10%, - P ...

Giá: 80 Triệu   Diện tích: 270 m2   Quận huyện: Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Tìm kiếm bất đống sản

Dự án nổi bật

Copyright © 2010 nhadatmuaban.net - Allright Reserved | Công ty cổ phần phát triển nhà đất
Điện thoại : 0942884288 | Email : info@nhadatmuaban.net - Website : nhadatmuaban.net