Bán nhà đất mặt phố Quận Hai Bà Trưng Hà Nội

*GẦN PHỐ - VÀO Ở LUÔN - HIẾM - TẦM TIỀN BAY NHANH Hôm nay, lúc 16 giờ 43 phút

Không có ảnh

+++ GẦN CHỢ MƠ VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC, BỆNH VIỆN THANH NHÀN.... +++ GẦN HỆ SINH THÁI TIME CITY.... +++ GIAO THÔNG SIÊU THUẬN TIỆN 5P RA NGÃ TƯ SỞ, 5P ĐẾN LONG BIÊN GIA LÂM..... ++ DIỆN TI ...

Giá: 2.2 Tỷ   Diện tích: 21 m2   Quận huyện: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

*GẦN PHỐ - VÀO Ở LUÔN - HIẾM - TẦM TIỀN BAY NHANH Hôm nay, lúc 16 giờ 43 phút

Không có ảnh

+++ GẦN CHỢ MƠ VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC, BỆNH VIỆN THANH NHÀN.... +++ GẦN HỆ SINH THÁI TIME CITY.... +++ GIAO THÔNG SIÊU THUẬN TIỆN 5P RA NGÃ TƯ SỞ, 5P ĐẾN LONG BIÊN GIA LÂM..... ++ DIỆN TI ...

Giá: 2.2 Tỷ   Diện tích: 21 m2   Quận huyện: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

*GẦN PHỐ - VÀO Ở LUÔN - HIẾM - TẦM TIỀN BAY NHANH Hôm nay, lúc 16 giờ 43 phút

Không có ảnh

+++ GẦN CHỢ MƠ VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC, BỆNH VIỆN THANH NHÀN.... +++ GẦN HỆ SINH THÁI TIME CITY.... +++ GIAO THÔNG SIÊU THUẬN TIỆN 5P RA NGÃ TƯ SỞ, 5P ĐẾN LONG BIÊN GIA LÂM..... ++ DIỆN TI ...

Giá: 2.2 Tỷ   Diện tích: 21 m2   Quận huyện: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

*GẦN PHỐ - VÀO Ở LUÔN - HIẾM - TẦM TIỀN BAY NHANH Hôm nay, lúc 16 giờ 43 phút

Không có ảnh

+++ GẦN CHỢ MƠ VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC, BỆNH VIỆN THANH NHÀN.... +++ GẦN HỆ SINH THÁI TIME CITY.... +++ GIAO THÔNG SIÊU THUẬN TIỆN 5P RA NGÃ TƯ SỞ, 5P ĐẾN LONG BIÊN GIA LÂM..... ++ DIỆN TI ...

Giá: 2.2 Tỷ   Diện tích: 21 m2   Quận huyện: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

*GẦN PHỐ - VÀO Ở LUÔN - HIẾM - TẦM TIỀN BAY NHANH Hôm nay, lúc 16 giờ 43 phút

Không có ảnh

+++ GẦN CHỢ MƠ VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC, BỆNH VIỆN THANH NHÀN.... +++ GẦN HỆ SINH THÁI TIME CITY.... +++ GIAO THÔNG SIÊU THUẬN TIỆN 5P RA NGÃ TƯ SỞ, 5P ĐẾN LONG BIÊN GIA LÂM..... ++ DIỆN TI ...

Giá: 2.2 Tỷ   Diện tích: 21 m2   Quận huyện: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

*GẦN PHỐ - VÀO Ở LUÔN - HIẾM - TẦM TIỀN BAY NHANH Hôm nay, lúc 16 giờ 43 phút

Không có ảnh

+++ GẦN CHỢ MƠ VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC, BỆNH VIỆN THANH NHÀN.... +++ GẦN HỆ SINH THÁI TIME CITY.... +++ GIAO THÔNG SIÊU THUẬN TIỆN 5P RA NGÃ TƯ SỞ, 5P ĐẾN LONG BIÊN GIA LÂM..... ++ DIỆN TI ...

Giá: 2.2 Tỷ   Diện tích: 21 m2   Quận huyện: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

*GẦN PHỐ - VÀO Ở LUÔN - HIẾM - TẦM TIỀN BAY NHANH Hôm nay, lúc 16 giờ 43 phút

Không có ảnh

+++ GẦN CHỢ MƠ VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC, BỆNH VIỆN THANH NHÀN.... +++ GẦN HỆ SINH THÁI TIME CITY.... +++ GIAO THÔNG SIÊU THUẬN TIỆN 5P RA NGÃ TƯ SỞ, 5P ĐẾN LONG BIÊN GIA LÂM..... ++ DIỆN TI ...

Giá: 2.2 Tỷ   Diện tích: 21 m2   Quận huyện: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

*GẦN PHỐ - VÀO Ở LUÔN - HIẾM - TẦM TIỀN BAY NHANH Hôm nay, lúc 16 giờ 43 phút

Không có ảnh

+++ GẦN CHỢ MƠ VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC, BỆNH VIỆN THANH NHÀN.... +++ GẦN HỆ SINH THÁI TIME CITY.... +++ GIAO THÔNG SIÊU THUẬN TIỆN 5P RA NGÃ TƯ SỞ, 5P ĐẾN LONG BIÊN GIA LÂM..... ++ DIỆN TI ...

Giá: 2.2 Tỷ   Diện tích: 21 m2   Quận huyện: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

*GẦN PHỐ - VÀO Ở LUÔN - HIẾM - TẦM TIỀN BAY NHANH Hôm nay, lúc 16 giờ 43 phút

Không có ảnh

+++ GẦN CHỢ MƠ VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC, BỆNH VIỆN THANH NHÀN.... +++ GẦN HỆ SINH THÁI TIME CITY.... +++ GIAO THÔNG SIÊU THUẬN TIỆN 5P RA NGÃ TƯ SỞ, 5P ĐẾN LONG BIÊN GIA LÂM..... ++ DIỆN TI ...

Giá: 2.2 Tỷ   Diện tích: 21 m2   Quận huyện: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

*GẦN PHỐ - VÀO Ở LUÔN - HIẾM - TẦM TIỀN BAY NHANH Hôm nay, lúc 16 giờ 43 phút

Không có ảnh

+++ GẦN CHỢ MƠ VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC, BỆNH VIỆN THANH NHÀN.... +++ GẦN HỆ SINH THÁI TIME CITY.... +++ GIAO THÔNG SIÊU THUẬN TIỆN 5P RA NGÃ TƯ SỞ, 5P ĐẾN LONG BIÊN GIA LÂM..... ++ DIỆN TI ...

Giá: 2.2 Tỷ   Diện tích: 21 m2   Quận huyện: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

*GẦN PHỐ - VÀO Ở LUÔN - HIẾM - TẦM TIỀN BAY NHANH Hôm nay, lúc 16 giờ 43 phút

Không có ảnh

+++ GẦN CHỢ MƠ VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC, BỆNH VIỆN THANH NHÀN.... +++ GẦN HỆ SINH THÁI TIME CITY.... +++ GIAO THÔNG SIÊU THUẬN TIỆN 5P RA NGÃ TƯ SỞ, 5P ĐẾN LONG BIÊN GIA LÂM..... ++ DIỆN TI ...

Giá: 2.2 Tỷ   Diện tích: 21 m2   Quận huyện: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

*GẦN PHỐ - VÀO Ở LUÔN - HIẾM - TẦM TIỀN BAY NHANH Hôm nay, lúc 16 giờ 43 phút

Không có ảnh

+++ GẦN CHỢ MƠ VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC, BỆNH VIỆN THANH NHÀN.... +++ GẦN HỆ SINH THÁI TIME CITY.... +++ GIAO THÔNG SIÊU THUẬN TIỆN 5P RA NGÃ TƯ SỞ, 5P ĐẾN LONG BIÊN GIA LÂM..... ++ DIỆN TI ...

Giá: 2.2 Tỷ   Diện tích: 21 m2   Quận huyện: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

*GẦN PHỐ - VÀO Ở LUÔN - HIẾM - TẦM TIỀN BAY NHANH Hôm nay, lúc 16 giờ 43 phút

Không có ảnh

+++ GẦN CHỢ MƠ VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC, BỆNH VIỆN THANH NHÀN.... +++ GẦN HỆ SINH THÁI TIME CITY.... +++ GIAO THÔNG SIÊU THUẬN TIỆN 5P RA NGÃ TƯ SỞ, 5P ĐẾN LONG BIÊN GIA LÂM..... ++ DIỆN TI ...

Giá: 2.2 Tỷ   Diện tích: 21 m2   Quận huyện: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

*GẦN PHỐ - VÀO Ở LUÔN - HIẾM - TẦM TIỀN BAY NHANH Hôm nay, lúc 16 giờ 43 phút

Không có ảnh

+++ GẦN CHỢ MƠ VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC, BỆNH VIỆN THANH NHÀN.... +++ GẦN HỆ SINH THÁI TIME CITY.... +++ GIAO THÔNG SIÊU THUẬN TIỆN 5P RA NGÃ TƯ SỞ, 5P ĐẾN LONG BIÊN GIA LÂM..... ++ DIỆN TI ...

Giá: 2.2 Tỷ   Diện tích: 21 m2   Quận huyện: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Bán nhà mặt phố Trần Khát Chân, MT 6m, vỉa hè 7m, chỉ hơn 16 tỷ - hai mặt tiền kinh doanh Hôm nay, lúc 10 giờ 58 phút

Không có ảnh

- Bán nhà mặt phố Trần Khát Chân quận Hai Bà Trưng MT 6m x 5 tầng, vỉa hè 7m, hơn 16 tỷ - hai mặt tiền kinh doanh ác liệt, DT 35m - Vị trí kim cương, ngay gần ngã tư kinh doanh tốt, vỉa hè rộng mênh m ...

Giá: 16.8 Tỷ   Diện tích: 35 m2   Quận huyện: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Bán Nhà Mặt Phố Hoàng Mai, Bạch Mai 10.8 Tỷ 68m2, MT 7.2m. Hôm nay, lúc 10 giờ 38 phút

Không có ảnh

Bán Nhà Mặt Phố Hoàng Mai, Bạch Mai 10.8 Tỷ 68m2, MT 7.2m. + Khu vực sầm uất, đông dân cư, làm văn phòng, CCMN cho thuê dòng tiền đều. +Chủ Nhà bán 10.9 tỷ có thương lượng, sẵn sàng giao dịch với Khác ...

Giá: 10.8 Tỷ   Diện tích: 68 m2   Quận huyện: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chính Chủ Bán Nhà 5 Tầng NGõ Phố Dương Văn Bé, Hai Bà Trưng, Hà Nội Hôm nay, lúc 5 giờ 44 phút

Không có ảnh

BÁN NHÀ CHÍNH CHỦ NGÕ PHỐ DƯƠNG VĂN BÉ, HAI BÀ TRƯNG, HN. DT 39,1M2, SĐCC, 5 TẦNG THANG MÁY, MT 3,52M NỞ HẬU, Ô TÔ ĐỖ CÁCH NHÀ 50M. GIÁ 7,6 TỶ Tôi là chủ nhà, muốn bán căn nhà xây mới 5 tầng, có thang ...

Giá: 7.6 Tỷ   Diện tích: 39 m2   Quận huyện: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Phân Lô Vip Hồng Mai, Ô tô tránh, Gara, dt 61m, 4 tầng, 8.1m mặt, Giá 15.8 tỷ. 0906556885 11/07/2024

Không có ảnh

PHÂN LÔ VIP HỒNG MAI - 3 Ô TÔ TRÁNH TRƯỚC NHÀ - Ô TÔ DỪNG ĐỖ NGÀY ĐÊM - NHÀ ĐẸP Ở NGAY Mô tả: Thông số: diện tích 61m, 4 tầng khung cột chắc chắn, 8,1m mặt tiền, gara Ô tô. Vị trí Phân Lô Vip Hồng Mai ...

Giá: 15.8 Tỷ   Diện tích: 61 m2   Quận huyện: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Siêu Phẩm Mặt Phố Minh Khai, Trung Tâm Hai Bà Trưng. 90m x 4T. Giá 34 tỷ 11/07/2024

Không có ảnh

Siêu Phẩm Mặt Phố Minh Khai, Trung Tâm Hai Bà Trưng. + Diện tích : 90m x 4 tầng + Giá : 34 tỷ. MẶT PHỐ MINH KHAI - KINH DOANH SẦM UẤT - NGÃ TƯ BẠCH MAI & MINH KHAI - ĐỐI DIỆN TTMN CHỢ MƠ - XÂY TÒA NHÀ ...

Giá: 34 Tỷ   Diện tích: 90 m2   Quận huyện: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Siêu Phẩm Nhà Đẹp Mặt Mặt Phố Hai Bà Trưng, Phố Lạc Nghiệp 65m x 4T x Mt 5.6m, Giá 23.5 11/07/2024

Không có ảnh

Siêu Phẩm Nhà Đẹp Mặt Mặt Phố Hai Bà Trưng, Phố Lạc Nghiệp 65m x 4T x Mt 5.6m, Giá 23.5 Tỷ. PHÂN LÔ - DÂN XÂY CHẮC CHẮN - LÔ GÓC - OTO TRÁNH - KINH DOANH VỈA HÈ MÓNG 7 TẦNG - Ô CHỜ THANG MÁY VIEW HỒ + ...

Giá: 23.5 Tỷ   Diện tích: 65 m2   Quận huyện: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Bán Nhà Mặt Phố Kim Ngưu, Quận Hai BÀ Trưng, 220m x 4T, Giá 55 tỷ. 11/07/2024

Không có ảnh

Bán Nhà Mặt Phố Kim Ngưu, Quận Hai BÀ Trưng, 220m x 4T, Giá 55 tỷ. MẶT PHỐ MINH KHAI - VỊ TRÍ ĐỘC TÔN - NGÃ TƯ VỊ TRÍ ĐẮC ĐỊA - VỈA HÈ RỘNG 10m (ĐỂ 2 Ô TÔ) - TOÀ BUILDING- 1 MẶT PHỐ 1 MẶT NGÕ - QH ỔN ...

Giá: 55 Tỷ   Diện tích: 220 m2   Quận huyện: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Bán Gấp! Siêu đẹp Mặt Phố Trần Đại Nghĩa 60m x 2T x Mt 4m. Giá 10.8 tỷ. 11/07/2024

Không có ảnh

Bán Gấp! Siêu đẹp Mặt Phố Trần Đại Nghĩa 60m x 2T x Mt 4m. Giá 10.8 tỷ. SIÊU PHẨM MẶT PHỐ TRẦN ĐẠI NGHĨA - MẶT TIỀN ĐẸP - THOÁNG TRƯỚC SAU - KINH DOANH SẦM UẤT 24/7 - VỊ TRÍ ĐẮC ĐỊA - SÁT NGAY VĐ 2 & ...

Giá: 10.8 Tỷ   Diện tích: 60 m2   Quận huyện: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

HOT O9 2628 5559 BÁN. Nhà MP Triệu Việt Vương 193m², 9 tầng, MT 8.5m, Giá TL 259 tỷ Hai 11/07/2024

Không có ảnh

HOT O9 2628 5559 BÁN. Nhà MP Triệu Việt Vương 193m², 9 tầng, MT 8.5m, Giá TL 259 tỷ Hai Bà Trưng DT: 193m MT: 8.5m XD: 9 tầng Sổ đỏ rõ ràng, sẵn sàng giao dịch. PCCC, GPXD,…. Best Trader: O9 Z6Z8 5559 ...

Giá: 259 Tỷ   Diện tích: 193 m2   Quận huyện: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

HOT O9 2628 5559 BÁN. Nhà MP Bạch Mai 63/70m², 5 tầng, MT 5.5m, Giá TL 31.5 tỷ Hai Bà 11/07/2024

Không có ảnh

HOT O9 2628 5559 BÁN. Nhà MP Bạch Mai 63/70m², 5 tầng, MT 5.5m, Giá TL 31.5 tỷ Hai Bà Trưng MẶT PHỐ - BẠCH MAI - PHỐ HUẾ - THANG MÁY- KINH DOANH - 2 THOÁNG - BUILDING VIP. Mô tả: + Nhà mặt phố Bạch Ma ...

Giá: 31.5 Tỷ   Diện tích: 70 m2   Quận huyện: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

HOT O9 2628 5559 BÁN. Nhà MP Triệu Việt Vương 193m², 9 tầng, MT 8.5m, Giá TL 259 tỷ Hai 11/07/2024

Không có ảnh

HOT O9 2628 5559 BÁN. Nhà MP Triệu Việt Vương 193m², 9 tầng, MT 8.5m, Giá TL 259 tỷ Hai Bà Trưng DT: 193m MT: 8.5m XD: 9 tầng Sổ đỏ rõ ràng, sẵn sàng giao dịch. PCCC, GPXD,…. Best Trader: O9 Z6Z8 5559 ...

Giá: 259 Tỷ   Diện tích: 193 m2   Quận huyện: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Nhà Đẹp - Giá Tốt - Cần Bán Nhanh Căn Nhà Mặt Phố Đại La, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà 11/07/2024

Không có ảnh

Nhà Đẹp - Giá Tốt - Cần Bán Nhanh Căn Nhà Mặt Phố Đại La, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội Thông tin mô tả Địa chỉ: Mặt Đường Đại La, phường Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Diện tích: 86 m².lh*036 ...

Giá: 50 Tỷ   Diện tích: 86 m2   Quận huyện: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Cần Bán Gấp Nhà Đẹp - Mặt Phố Đại La, Phường Trương Định, Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 11/07/2024

Không có ảnh

Cần Bán Gấp Nhà Đẹp - Mặt Phố Đại La, Phường Trương Định, Hai Bà Trưng, TP Hà Nội Thông tin mô tả Địa chỉ: Mặt Đường Đại La, phường Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Diện tích: 68 m².lh*0362529O98 Gi ...

Giá: 36.5 Tỷ   Diện tích: 68 m2   Quận huyện: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Sở Hữu Ngay Căn NHÀ ĐẸP - Mặt Phố Đại La, Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 11/07/2024

Không có ảnh

Sở Hữu Ngay Căn NHÀ ĐẸP - Mặt Phố Đại La, Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội Thông tin mô tả Địa chỉ: Mặt Đường Đại La, phường Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Diện tích: 60 m².lh*0362529O98 ...

Giá: 36 Tỷ   Diện tích: 60 m2   Quận huyện: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Bán Tòa VP 9 Tầng Xây Mới Mặt Phố Bạch Mai. Vị Trí Đắc Địa. DT 281m2, Mt 7,5m nở hậu 9,2m.Giá 165 TY Hôm nay, lúc 11 giờ 36 phút

Không có ảnh

Cần bán gấp Tòa Nhà Văn Phòng VIP 9 tầng xây mới mặt phố Bạch Mai. Vị trí đắc địa, ngay cạnh Ngã Tư đèn xanh đèn đỏ và Phố Huế. Sau nhà có ngõ Diện tích 281m2, Mặt tiền 7.5m nở hậu 9,21m. ...

Giá: 165 Tỷ   Diện tích: 281 m2   Quận huyện: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Siêu Phẩm Mặt Phố Minh Khai, Trung Tâm Hai Bà Trưng. 90m x 4T. Giá 34 tỷ 11/07/2024

Không có ảnh

Siêu Phẩm Mặt Phố Minh Khai, Trung Tâm Hai Bà Trưng. + Diện tích : 90m x 4 tầng + Giá : 34 tỷ. MẶT PHỐ MINH KHAI - KINH DOANH SẦM UẤT - NGÃ TƯ BẠCH MAI & MINH KHAI - ĐỐI DIỆN TTMN CHỢ MƠ - XÂY TÒA NHÀ ...

Giá: 34 Tỷ   Diện tích: 90 m2   Quận huyện: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tìm kiếm bất đống sản

Dự án nổi bật

Copyright © 2010 nhadatmuaban.net - Allright Reserved | Công ty cổ phần phát triển nhà đất
Điện thoại : 0942884288 | Email : info@nhadatmuaban.net - Website : nhadatmuaban.net